For at få den bedste oplevelse bør man købe E væske af en god kvalitet

Der er flere og flere danskere, der vælger at lægge købecigaretterne på hylden og i stedet investere i en e-cigaret i stedet. Dette kan gøres af forskellige årsager, mange vælger dog at gøre det af enten økonomiske årsager eller i forbindelse med et ønske om at nedsætte deres rygning for til sidst at stoppe helt. Uanset om man af den ene eller anden årsag vælger at overgå fuldstændig til e-cigaretter bør man undersøge markedet før man køber den første og bedste e væske således at man får den bedste oplevelse. Der findes mange forskellige e væsker, mange har hørt om alle de nye smage man kan nyde godt af mens man ryger, dette kunne f.eks. være mojito, energidrik, forskellige bærsmage eller noget helt fjerde. Dette link viser de mange muligheder fra Eclshop.dk. Som nyudklækket e-cigaret ryger kan det være en stor hjælp at læne sig op af færdigkøbte e væsker fra forhandlerne. Med disse ved man at de er godkendt til salg i Danmark, samt at de ikke indeholder stoffer, der kan virke decideret skadelige på mennesker. Mange laver dog også deres egne e væsker.

En god e væske kræver en god e-cigaret

Har man et ønske om at få den bedste oplevelse ved at ryge e-cigaretter bør man ikke købe den første og billigste man finder på markedet. Som med mange andre produkter på markedet hænger kvaliteten sammen med prisen, hvilket også gælder i denne sammenhæng. En god e væske kan i princippet sammenlignes med en god flaske rødvin, den kræver tid, plads og ilt for at man som forbruger kan nyde den fuldt ud, derfor kan man ikke forvente de helt store smagseksplosioner fra sine e væsker, hvis man køber den billigste version af e-cigaretter.

Hvis man er i tvivl omkring valg af henholdsvis e-cigaretter og e væsker kan man altid forhøre sig hos sin nærmeste forhandler, der vil tage højde for og spørge ind til ens forbrug og ønsker, på denne måde kan man være sikker på at man finder de produkter i sortimentet, der passer perfekt til en. Har man ikke lyst eller mulighed for at gå til en forhandler findes der også mange steder på internettet, hvor man kan søge råd og vejledning, dette gælder både private grupper og debatsider, men også de online forhandlere, der hellere end gerne stiller deres kompetencer til rådighed.

Få styr på e væske

Som mange andre varegrupper findes der også forskellige varianter af e væsker, det gælder derfor som forbruger om at undersøge de forskellige muligheder og eventuelt være indstillet på at eksperimentere med forskellige brands, smage og kemiske sammensætninger før man finder den type e væske, der passer perfekt til en. Overordnet set findes der to hovedtyper af e væske på markedet, disse er begge baseret på E-numrene E-1520 og E-422, og klassificeres derfor som levnedsmidler, der skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Den første type e væske, E-1520, kaldes også PG, der står for Propylenglycol, det er denne væske, der giver samme følelse i mund og svælg som almindelige cigaretter.

Den anden type e væske, E-422, kaldes VG, hvilket står for Vegetabilsk Glycerol, denne variant vil normalt være en del sødere end PG, og er en meget tyktflydende væske i forhold til PG, der er tyndtflydende. Mange vælger at starte ud med produkter i VG kategorien, da disse virker mere tillokkende grundet de mange søde smagsvarianter, er man inkarneret ryger vil man dog oftest blive forfalden til PG e væskerne, der kradser lidt mere i halsen, samt giver en større aromafylde i dampen.