Få en vedligeholdelsesplan til din andelsboligforening

Alle ejendomme skal vedligeholdes, hvis ikke de skal forfalde. Manglende vedligeholdelse kan blive rigtig dyrt i den sidste ende. Det koster nemlig væsentligt mindre med forebyggende vedligeholdelse, end det koster at udbedre skader.

Det kan nogle gange være svært at overskue, hvordan man skal planlægge og budgettere med en fremtidig vedligeholdelse. Her kan en vedligeholdelsesplan være til stor hjælp. Den giver en grundig beskrivelse af ejendommens nuværende tilstand og en plan for den fremtidige vedligeholdelse. Dermed får man et godt overblik over, hvornår de forskellige dele af ejendommen skal vedligeholdes.

Hvad indeholder en vedligeholdelsesplan

En vedligeholdelsesplan indeholder en grundig byggeteknisk gennemgang af hele bygningens nuværende tilstand. Alle dele på bygningen gennemgås, og for hver bygningsdel beskrives, hvordan tilstanden er. Ud fra beskrivelsen vurderes, hvor meget hvert punkt trænger til vedligeholdelse, og hvornår denne vedligeholdelse er nødvendig.

Hele ejendommen gennemgås med alle dens bygningsdele. Det gælder også varmeinstallationer, el-installationer og afløb- og kloakinstallationer. Taget inspiceres med en drone. Der svares på eventuelle spørgsmål til ejendommens stand og vedligehold, og der rådgives omkring de forhold, som konstateres ved gennemgangen.

Beskrivelsen suppleres med fotos, så det er tydeligt at se, hvad der er tale om. Herudover er også et økonomisk overslag, der giver et overblik over udgifterne for de enkelte vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. Der tages stilling til en prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. Her ses både på de bygningsmæssige og de økonomiske forhold.

En vedligeholdelsesplan giver økonomisk stabilitet

På grundlag af det økonomiske overslag udarbejdes en 10-årig budgetplan for andelsforeningen. Den giver et godt overblik over, hvor meget andelsforeningen skal lægge til side over den kommende årrække, for at vedligeholde ejendommen.

Det giver en ro at vide, hvornår de forskellige dele skal vedligeholdes, og hvad udgifterne kan forventes at blive de forskellige år. Herved undgår man ubehagelige overraskelser og pludselige store uventede udgifter.

Andelsboligforeningen kan også tage vedligeholdelsesplanen med hen i banken, når den skal tage lån til de forbedringer, der anbefales. Det giver banken et overblik over ejendommens tilstand og de økonomiske forhold omkring dens vedligeholdelse.

Andelsforeningen kan opnå store økonomiske besparelser

En vedligeholdelsesplan kan spare andelsforeningen for rigtig mange penge. Det er nemlig billigere at få vedligeholdt en bygning, inden der er sket de store skader, end det er at udbedre skaderne, når de først er opstået. På https://bygkontrol.dk/vedligeholdelsesplan/ kan du læse mere om, hvordan I får udarbejdet en vedligeholdelsesplan i jeres andelsforening. Herved vil I kunne spare mange penge ved at undgå dyre nødreparationer.

Herudover kan der spares mange penge ved at samle renoveringer som for eksempel vedligehold af tagkonstruktion, fuger og vinduer. Disse arbejder kræver opsætning af et stillads og ved at få dem udført samtidigt, skal man kun have et stillads stillet op én gang.

Det har en stor betydning, at få ejendommen vurderet af en byggesagkyndig. En byggesagkyndig ved præcis, hvad der skal inspiceres og gennemgås. Det har også den fordel, at en uvildig byggesagkyndig ikke har nogen økonomisk interesse i renoveringsarbejdet. Herved er der ikke nogen risiko for, at der vil blive anbefalet en udførsel af arbejder, som måske sagtens kunne vente nogle år endnu.

Skriv en kommentar